Điếm tiểu nhị tiểu bạch kiểm

Đóng cửa, phóng vương gia

Quan môn, phóng ma vương

Minh triều ngũ hảo gia đình

Một lần kích động bảy kiếp dây dưa

Ngây thơ vương gia, phúc hắc vương phi

Tác giả: Lâm gia thành

 

Advertisements